Επωνυμία:  KΔΑΠ ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ

Νομική Μορφή:  ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος:  KΔΑΠ ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:  801170260

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:  Ιωνίας

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:  150717006000

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.:  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Έδρας:  Προέκταση Τζιβαροπούλου 1, Κουφάλια

Περιοχή:  Κουφάλια

Τ.Κ.:  571 00

Τηλέφωνο:  23910 51407

Email:  info@noisiskidsclub.gr

Ημ/νία Λήξης  1ης  Διαχειρηστικής Περιόδου:  31/12/2019

Μέλη / Εταίροι:  Αντίνου Γεώργιος, Κυριακίδης Γεώργιος

Κεφαλαιακές Εισφορές: 

    • Αντίνου Γεώργιος:  70%

Εξωκεφαλαιακές Εισφορές:

    • Κυριακίδης Γεώργιος:  30%