Διατροφή

Παρέχεται στα παιδιά ένα πλήρες διατροφικά μηνιαίο διαιτολόγιο.

Ιατρική κάλυψη

Θα γίνονται τακτικές επισκέψεις από παιδίατρο.

Στις προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις ο παιδίατρός μας:

    • Εξετάζει όλα τα παιδιά.
    • Ενημερώνει τις κάρτες υγείας των παιδιών.
    • Ενημερώνει τους γονείς, αν έχει κάνει κάποια γνωμάτευση, και τους συμβουλεύει.

Ψυχολόγος

Θα γίνονται τακτικές επισκέψεις από ψυχολόγο.

Δράσεις της ψυχολόγου μας:

    • Παρακολούθηση των παιδιών κατά την διάρκεια δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη.
    • Ενημερώνει τους γονείς, αν έχει κάνει κάποια γνωμάτευση, και τους συμβουλεύει.