Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών είναι παιδαγωγικοί χώροι δημιουργίας και διασκέδασης. Τα παιδιά αναπτύσουν φιλίες, δυναμώνουν τις ήδη υπάρχουσες, χτίζουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους, και εξελίσσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους μέσα από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν.

Σκοπός του κέντρου είναι να παρέχει παιδαγωγικές δραστηριότητες, τόσο ποιοτικές όσο και δημιουργικές, έτσι ώστε να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο ενός παιδιού αλλά και να διευκολύνουν τους γονείς που εργάζονται.

Οι ηλικίες των παιδιών που γίνονται δεκτά σε ένα ΚΔΑΠ κυμαίνονται από 5 έως και 12 ετών.

Η λειτουργεία του χώρου θα χωρίζεται σε 2 βάρδιες:

    • 15:00 έως 19:00
    • 19:00 έως 23:00

Οι γονείς έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τα ωράρια καθώς και τις δρατηριότητες που θα παρακολουθούν τα παιδιά.